19.06.2019 Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Z entuzjazmem uczniowie zareagowali na dźwięk dzwonka, który wybrzmiał zamykając rok szkolny 2018/2019. Zapach zbliżających się wakacji przysłonił trudy mijającego roku, który obfitował nie tylko przyrostem wiedzy,  ale  również licznym udziałem w różnych projektach, konkursach, zawodach sportowych oraz uroczystościach szkolnych. Co, oczywiście,  możliwe było dzięki wspólnej pracy uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły.

 Z resztką cierpliwości, w oczekiwaniu na świadectwa, wysłuchali okolicznościowych przemówień , wystąpień artystycznych , w tym o bezpiecznym spędzeniu wakacji. Z uwagą i wielkim uznaniem przyjęli wiadomość,  że ich kolega Bartosz Graczyk otrzymał świadectwo ze średnią ocen 5,82 i tym samym uzyskał tytuł Prymusa Szkoły .

Szczególnie wzruszające było pożegnanie absolwentów, którzy przez tyle lat byli blisko nas, a teraz odchodzą w nową - na razie - nieznaną przestrzeń przyszłości.

Życzymy Im szerokiej drogi, aby zawsze osiągali cele, które sobie postawią oraz powodzenia już w innych murach szkolnych! Trzymamy za Was kciuki.

Najlepszym  Absolwentem Gimnazjum im. bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia  została Julia Małoszycka, a  Szkoły Podstawowej im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Strzebielinie Osiedlu Zuzanna Wójtowicz. Obie absolwentki z rąk Pana Wójta Piotra Wittbrodta otrzymały Nagrodę Wójta Gminy Łęczyce. Tradycyjnie , Najlepszy Absolwent oraz Prymus Szkoły otrzymują Nagrodę Dyrektora Szkoły. Były nagrody, Listy Gratulacyjne i dużo ciepłych słów.

Wyjątkowa cisza zapanowała, gdy żegnaliśmy sztandar Gimnazjum .Po raz ostatni drżącymi głosami odśpiewany został jego hymn. To nie był koniec pożegnań. Jak nikt w obraz naszej szkoły wpisała się  Pani Helena Górecka- Tenderenda, pedagog i nauczyciel plastyki, którą zawsze można było zobaczyć w paru miejscach w tym samym czasie. Rozśpiewana, z wiecznym uśmiechem i … dużo by pisać. Odchodzącej na emeryturę Pani Helence podziękował pięknie Pan Wójt Piotr Wittbrodt , słowa wdzięczności usłyszała również od Dyrekcji Szkoły i uczniów klasy Va. Nie obyło się bez łez i  wzruszeń ,które  towarzyszyły niemal przez cały czas trwania  naszej uroczystości.

 
 
"