PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020/2021

 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020 r.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj

Tryb udzielenia zamówienia

Planowana wartość netto

Termin postępowania

1.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla stołówki 

Dostawy Przetarg nieograniczony 185147,02 IV kwartał

Teresa Hinc

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Strzebielinie Osiedlu

 

 
 
"