19.09.2019 Uroczystość odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Ku Pamięci Stanisława Dąbka ….

 W ramach współpracy ze  Związkiem Oficerów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni oraz Towarzystwem Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej , Społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzebielinie-Osiedlu otrzymała zaproszenie na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej gen. bryg. Stanisławowi Dąbkowi, Dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939r.

Poza tym delegacja szkoły wzięła udział w modlitwie na cmentarzu w Gdyni Redłowie, a także we mszy świętej w kościele garnizonowym Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu.

W ten sposób uczczono pamięć nie tylko o bohaterskim dowódcy, ale i o  poległych żołnierzach w 80. rocznicę zakończenia walk obronnych na Oksywiu.

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter i na długo pozostanie w naszej pamięci.

 

 
 
"