30.09.2019 Błogosławiony Gdański Męczennik

Dnia 30 września 2019 roku uczciliśmy rocznicę urodzin Patrona pomocniczego naszej Szkoły, jakim jest błogosławiony ksiądz komandor podporucznik Władysław Miegoń. Zamierzamy kultywować tradycje związane z dawnym Patronem Gimnazjum . Bóg, Honor ,Ojczyzna –w te wartości wierzył Błogosławiony. Uczynił je sensem swojego życia . Te wartości są nam  również  szczególnie bliskie. Apel przygotowany przez uczniów klasy V c i klasy VI a, księdza Grzegorza w roli bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia, przybliżył wszystkim postać Patrona .Apel zakończyły słowa pani Dyrektor ,że ważne jest poznawanie historii życia ludzi ,którzy mogą nas wiele nauczyć.

 

 
 
"