Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

   W piątek, 26 czerwca, na kilkanaście minut przed ósmą mocno dogrzewające już słońce jaskrawym blaskiem oświetla drobne sylwetki dzieci ubranych w białe bluzki, czarne spódniczki lub spodnie. To najmłodsi uczniowie, często pod opieką rodziców gromadzą się powoli na dziedzińcu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzebielinie Osiedlu. W większości twarze ukryte pod maseczkami. Epidemia wszak jeszcze się nie skończyła. Z głośników wystawionych na plac słychać muzykę. Dziś szczególny dzień. Ostatni dzień roku szkolnego 2019-2020. Roku nietypowego, dziwnego, męczącego dla uczniów, ich rodziców jak i nauczycieli. To najmłodsi ze szkolnej społeczności, a także przedszkolaki. Przyszły spotkać się po raz ostatni przed wakacjami ze swoimi wychowawcami, ze szkołą, z przyjaciółmi. Niedługo otrzymają świadectwa, drobne upominki, a szczególnie zasłużeni nagrody.

Uroczystość rozpoczyna się punktualnie o godzinie ósmej. Trzeba się spieszyć, bo piętnaście po dziewiątej już zaczyna się msza święta, którą tradycyjnie kończy się rok szkolny. Przewodnicząca samorządu uczniowskiego wydaje komendę „Poczet sztandarowy – sztandar szkoły wprowadzić!”

W zrywającym się wietrze lekko łopocze ciężkie , bogato haftowane sukno. Kiedy już

troje ósmoklasistów przedefilowało przed frontem zgromadzonych, pada kolejna komenda: „Do hymnu narodowego!”. Rozbrzmiewają dźwięki Mazurka Dąbrowskiego. Następnie, po przyjęciu raportu od przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, Pani Dyrektor zwraca się w ciepłych słowach do zgromadzonych dzieci, ich rodziców, gości, nauczycieli i wszystkich innych zgromadzonych na placu. Gratuluje uczniom promocji do klas wyższych, życzy wspaniałych wakacji, przestrzegając przed zagrożeniami , z którymi dzieci mogą się zetknąć podczas letniego wypoczynku. Wspomina o wyjątkowo trudnym zadaniu tzw. „nauki zdalnej”, której wszyscy doświadczyli przez ostatnie trzy miesiące. Szczególnie docenia rolę rodziców w pomocy dzieciom i nauczycielom, aby ten czas przyniósł jak najlepsze efekty. Wreszcie pada stwierdzenie ”poradziliście sobie” i „to Wasz sukces!”

Po części oficjalnej dzieci odebrały upragnione świadectwa z rąk wychowawców, aby punktualnie na 9.15 dojść do kościoła na mszę świętą, którą celebrował wikariusz naszej parafii ks. Grzegorz. Jest on również katechetą młodzieży w naszej szkole. Jego słowa: „Dobrze was widzieć. Stęskniłem się za wami” wyraziły odczucia również wszystkich innych nauczycieli. W kazaniu ksiądz celnie porównał ewangeliczną historię oblężenia Jerozolimy z obecnym stanem samoizolacji dzieci w domach z powodu pandemii koronawirusa.

Po mszy świętej ponownie na placu szkolnym odbyła się dalsza część uroczystości zakończenia roku szkolnego. O godzinie 10.00 świadectwa odebrały dzieci z klas IV – VI, a o 11.00 najstarsza młodzież, uczniowie klas ósmych otrzymali świadectwa ukończenia szkoły i przekazali obecnym siódmoklasistom pałeczkę najstarszego rocznika w szkole. Wszystko rozpoczęło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły w ręce nowego pocztu sztandarowego. Punktem centralnym uroczystości było wręczenie świadectw z tzw. "czerwonym paskiem”, czyli świadectwa z wyróżnieniem, a przede wszystkim uhonorowanie nagrodami Prymusa szkoły. Nikola, uczennica klasy VI c osiągnęła najwyższą średnią ocen 5,75, czyli miała na świadectwie prawie same oceny celujące i najwyższą ocenę z zachowania. Natomiast w ostatniej części uroczystości Wójt Gminy Łęczyce, Pan Piotr Wittbrodt wręczył Najlepszej Absolwentce Roku Szkolnego 2019/2020, MARCIE ŁAGA specjalnie przez gminę ufundowaną nagrodę.

Całość uroczystości okrasiły, widoczne nawet spod maseczek, szerokie uśmiechy dzieci. NARESZCIE WAKACJE!

 
 
"