OBIADY -PŁATNOŚĆ

 

 

Opłaty za obiady należny wpłacać do dnia 10-go za dany miesiąc na konto

 

szkoły:Zespół Szkolno – Przedszkolny

10 8350 0004 3900 0423 2000 0020

 

W tytule proszę podać imię i nazwisko ucznia , klasa oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata .

Przedszkole wpłaca na nr konta –                                                                    86 8350 0004 3900 0423 2000 0010 

 

 
 
"