Zajęcia SKS w Strzebielinie

 Pomimo trudnego czasu związanym z trwająca epidemią Co-VID 19 w naszej placówce bez zmian prowadzone są zajęcia z programu Szkolnego Klubu Sportowego , który finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Oczywiście każde spotkanie odbywa się według ściśle określonych zasad bezpieczeństwa – dezynfekcja dłoni, sprzętu, wietrzenie sali przed i po zajęciach , ćwiczenia w mniejszych grupach osobowych. Jesteśmy zadowoleni, że chociaż w ten sposób możemy przyczynić się do aktywnego spędzania czasu wolnego przez uczniów naszej szkoły

 

 
 
"