Marzec 2021w naszej Szkole.

 

25 marca z okazji rocznicy urodzin Patrona Szkoły Karola Olgierda Borchardta zapalone zostały znicze pod obeliskami pamiątkowymi, a uczniowie w trakcie zajęć obejrzeli prezentację oraz film przybliżający postać patrona , zaśpiewali hymn Borchardta i wzięli udział w transmisji mszy świętej. Uczniowie klas młodszych podczas wykonywania prac plastycznych „Dar Pomorza” i żaglowiec „Kapitan Burchardt” mieli okazję posłuchać szant i pieśni kubryku.

W naszej szkole realizowany był Projekt edukacyjno-społeczny „Autyzm jest kolorowy”, którego autorem jest Pani Karina Kwiatkowska. Skierowany był do szkół z naszej gminy. Celem projektu było:

promowanie wiedzy o tym, że obok nas żyją osoby ze spektrum autyzmu oraz osoby niepełnosprawne; podnoszenie świadomości społecznej na temat Autyzmu oraz Zespołu Aspergera; nauka odpowiednich postaw wobec niepełnosprawności; kształtowanie umiejętności ukazywania własnych uczuć i emocji; kreowanie tolerancyjnych postaw; współpraca nauczyciela i dzieci z placówkami oświatowymi z terenu gminy poprzez wspólną wymianę doświadczeń na fanpageprojektu.

 W projekcie udział wzięły dwie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego z Bożegopola Wielkiego oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny z Strzebielina Osiedla. Bardzo dziękujemy za udział i duże zaangażowanie w Projekcie „Autyzm jest kolorowy”.

 Uczestnicy otrzymali Certyfikaty potwierdzające udział.

 Zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku a dzisiaj na odwiedzenie naszego fanpage na Facebook -wpisują „Autyzm jest kolorowy” i zapoznanie się z zadaniami, które zostały wykonane przez uczniów i nauczycieli naszej gminy.

 

 
 
"