Tydzień Bibliotek

W dniach 8-15 maja obchodziliśmy XVIII Ogólnopolski  Tydzień Bibliotek  pod hasłem "Znajdziesz mnie w bibliotece", ta ogólnopolska  akcja organizowana jest od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich .Celem Tygodnia bibliotek jest promowania czytelnictwa i bibliotek. Nas zachęcały do tego Panie z Biblioteki Publicznej w Strzebielinie.

i pracownicy Gminnej Instytucji Kultury i Bibliotek  Pani Anetta 

Mogliśmy również wykazać się pomysłowością w konkursie "Zbuduj bibliotekę"

 

 
 
"