Ogłoszenie

Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę żywności na rok szkolny 2015/2016.Wszelkie informacje dotyczące przetargu znajdują się w zakładce "Zamówienia publiczne"

 

 
 
"