Informacja o wyborze oferty

Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu ogłasza wybór ofert z przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę żywności na rok szkolny 2015/2016. Aby otworzyć kliknij w jeden z poniższych linków:

Informacja o wyborze oferty pdf.

Informacja o wyborze oferty docx.

 
 
"