08.06.2016 OGŁOSZENIE

Zespół Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę żywności na rok szkolny 2016/2017.Wszelkie informacje dotyczące przetargu znajdują się w zakładce "Zamówienia publiczne"

 
 
"