Akademia Rodzica.

Jak pomóc dziecku sprostać wymaganiom szkolnym?!


To pytanie zadaje sobie pewnie nie jeden rodzic, zwłaszcza wtedy, gdy na horyzoncie pojawiają się trudności edukacyjne. Nauka nie zawsze jest łatwa, ale warto zastanowić się nad tym co zrobić by chociaż trochę ją uprościć.
Przede wszystkim należy zadbać o to by dziecko było przygotowane do zajęć. Brak podstawowego wyposażenia może uprzykrzyć nawet najpiękniej zapowiadający się dzień, no bo jak  zrobić rysunek z plastyki gdy brak bloku?! Jak czytać, gdy książka została na biurku w domu?! Jak pisać gdy w piórniku brak długopisu czy ołówka?! Niby prozaiczne, a jak ważne....
Oczywiście rolą rodzica nie jest

wyręczanie dziecka w pakowaniu plecaka, ale czy nie warto skontrolować czy aby na pewno wszystko się w nim znalazło?!
Aby wdrożyć dziecko do odpowiedzialnego życia należy ustalić obowiązki i stały harmonogram dnia, w którym również pakowanie plecaka, odrabianie zadań domowych, lektura książek i nauka własna powinny mieć swoje miejsce. Konsekwentne jego przestrzeganie pozwoli nam uniknąć wielu sporów i napięć w przyszłości.
Zachęcajmy do czytelnictwa również poprzez dawanie własnego przykładu.
Oglądanie mało ambitnych audycji telewizyjnych zamieńmy na wspólną grę, rozmowę, spacer. Wykorzystujmy wszystkie okazje aby wzbudzać w dziecku ciekawość poznawczą. Pamiętajmy, że łatwiej jest się uczyć kiedy w nauce widzimy sens, a w nauczycielu sprzymierzeńca i mentora.
Motywujmy dziecko do zadawania pytań, poszukiwania odpowiedzi w różnych źródłach twórzmy
z nauki przygodę i nie bójmy się przyznać, że czegoś nie wiemy.
Zadbajmy również o to by biurko  było odpowiednio doświetlone. Sprawdźmy czy panuje tam porządek, gdyż nieład rozproszyć może nawet najszczersze chęci.
W trakcie odrabiania prac domowych, warto zapytać dziecko jak rozumie samodzielnie czytaną treść, polecenie? Czy wie jak wykonać zadanie zanim je zapisze? I pamiętajmy, że  absolutnie nie wolno nam wyręczać dziecka w jego pracy. ( Efekt może być zupełnie inny niż się spodziewamy)
Koncentracja i chęć do pracy jest największa na początku działania, dlatego warto zaczynać od zadań trudniejszych by później, gdy siły opadną " było z górki". W trakcie nauki należy robić przerwy, ale krótkie, np: po to by się czegoś napić lub zrobić kilka głębokich oddechów świeżego powietrza.
Doceniajmy trud, jaki dziecko włożyło w swoją pracę a nie tylko efekt końcowy, a przede wszystkim nie porównujmy osiągnięć naszej pociechy z innymi dziećmi.
W myśl sentencji:
„Nie jest najważniejsze, byś był lepszy od innych. Najważniejsze jest, byś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego”  / Mahatma Gandhi/

 
 
"