Karolino,gratulujemy!!!

LAUREACI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI

 „I TY MOŻESZ BYĆ ANDERSENEM” CZERWIEC 2018

FORMA: BAŚŃ

KLASY V-VII

I MIEJSCE – Kornelia , SP 55 Gdańsk

II MIEJSCE – Anna , SP 85 Gdańsk

III MEJSCE – Karolina ŻagielL, ZSP Strzebielino-Osiedle

Komisja w składzie: Marta B., Zarząd Główny PTD Danuta G., Gdański Oddział PTD Violetta P., Zarząd Główny PTD

 
 
"