29.03.2019 Święto Patrona Szkoły

 

 „Święto Szkoły”.

Piątek 29 marca 2019 r. przywitał dzieci i młodzież Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzebielinie Osiedlu piękną, słoneczną, choć dosyć chłodną pogodą. A dzień to szczególny, bo tradycyjnie uczniowie szkoły uczestniczą w tym czasie w uroczystościach poświęconych pamięci Patrona swojej Placówki kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta, marynarza, kapitana żaglowca szkolnego „Lwów”, pisarza twórcę niezapomnianego „Znaczy kapitana”.

 

Uroczystości rozpoczęto zapoczątkowanym przez Poczet Sztandarowy przemarszem dzieci do kościoła parafialnego w Strzebielinie Osiedlu, gdzie uroczystą mszą koncelebrowaną przez obecnego proboszcza ks. Dariusza Kuchtę, byłego proboszcza ks. Jarosława Urbańskiego i księdza wikarego Grzegorza Szatkowskiego zainaugurowano  ten uroczysty dzień. Piękne kazanie o odpowiedzialności za siebie i swoje dokonania wygłosił ksiądz Grzegorz.

Dalszy ciąg uroczystości kontynuowano na placu przed budynkiem szkoły, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi Patrona K. O. Borchardta oraz znanego popularyzatora kaszubszczyzny Pawła Szefke. Następnie zaproszeni Goście i młodzież przeszli do pięknie udekorowanej Sali gimnastycznej, gdzie po okolicznościowych przemówieniach m. in. Pani Dyrektor Teresy Hinc, zastępczyni wójta Łęczyce Pani Bożeny Pruchniewskiej, profesora Daniela Dudy uczniowie zaprezentowali przygotowaną przez siebie część artystyczną. Widownia w skupieniu wysłuchała młodych aktorów oraz wykonawców piosenek.

Po przerwie poświęconej na zwiedzanie  Izby Morskiejoraz na poczęstunek przygotowany przez szkolną kuchnię i nauczycieli, rozpoczął się finalny etap uroczystości, a mianowicie XVI Turniej o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta „Bandera 2019”. Młodzież musiała wykazać się nie tylko odpowiednim poziomem wiedzy związanej z morzem, ale także umiejętnością analitycznego myślenia i kojarzenia faktów.  Zwycięzcami w grupie dzieci młodszych, t. j. klas I – IV została klasa IIIb, a klas starszych V– VIII uczniowie klasy VI b.

Na tym uroczystości Święta Szkoły dobiegły końca. „Do zobaczenia za rok!”

 

 

 
 
"