Zebranie informacyjne

13 CZERWCA GODZINA 16.30

ZAPRASZAMY NA

ZEBRANIE INFORMACYJNE

DOTYCZĄCE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

DLA RODZICÓW DZIECI:

ØWYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

ØKLAS PIERWSZYCH

 
 
"