Grono Pedagogiczne

 

HINC TERESA – ( dyrektor szkoły) – wychowanie do życia w rodzinie, terapia pedagogiczna

MŁŃSKI ADAM (wicedyrektor szkoły) – informatyka

SCHIMMELPFENNIG-STOLZ AGNIESZKA – pedagog, terapia pedagogiczna

MALEK GABRIELA – logopeda

STASZEWSKA SYLWIA - logopeda

SZULC KATARZYNA – przyroda, wychowanie do życia w rodzinie

WITTBRODT EWA - język polski, terapia pedagogiczna,

MARCINKIEWICZ-GODLEWSKA BEATA – muzyka, język polski

SELONKE ROMUALDA – język polski, historia, terapia pedagogiczna

GÓRSKA ELŻBIETA – matematyka

GRUSZKA – MAMEŁA IRENEUSZ  – matematyka

KLASS HONORATA - język angielski

OKRÓJ SEBASTIAN- język angielski

DERKOWSKI ARTUR - technika

GÓRECKA- TENDERENDA HELENA - plastyka

NOWAK ADRIAN - wychowanie fizyczne

LASKOWSKA BARBARA – wychowanie fizyczne

FYDA STANISŁAW (ksiądz) - religia

WAGA JADWIGA – religia, język kaszubski

OLGA DAMPC  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, język kaszubski

MARCINKIEWICZ ROMUALDA  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyka korekcyjna

HILLA ALICJA  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyka korekcyjna

GLIKSMAN ANETTA  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, biblioteka

WOJCIECHOWSKA EWA  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

PŁOTKA MONIKA  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

SCHIMMELPFENNIG MAGDALENA  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

CHODUBSKA HALINA - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

MEYER URSZULA – religia, biblioteka

LUBOCKA MARIA – roczne wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagog

TEŁEWIAK IRENA– roczne wychowanie przedszkolne

TABAKA IRENA -  – roczne wychowanie przedszkolne

KACZYKOWSKA BOŻENA – wychowawca przedszkola

KARSZNY KATARZYNA  – wychowawca przedszkola

LASKOWSKA MAGDALENA  – wychowawca przedszkola

WAGA ELWIRA  – wychowawca przedszkola

STENCEL JUSTYNA – nauczyciel wspomagający

KWIATKOWSKA KARINA – nauczyciel wspomagający

MICHAŁOWSKA ALEKSANDRA -– nauczyciel wspomagający


 

 
 
"