Dla klas ósmych

1.  przydatne strony

https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/

https://mapakarier.org/

https://barometrzawodow.pl/

https://kwalifikacje.edu.pl/

 

2. Wybrane akty prawne

– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

– Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 ze zm.)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz. 622 ze zm.)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1601), zmienione rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1322)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1675)
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 325)

 

3. Informacje rekrutacyjne/foldery szkół

  Wejherowo

  Lębork

1. Kierunki kształcenia w PCE.

2. Harmonogram rekrutacji.

3. Rekrutacja - klasy wojskowe w PCE.

4. Materiały dla ucznia i rodzica

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadpodstawową.

Podkategorie

 
 
"