PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2019

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  2019 DOSTAWY

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj

Tryb udzielenia zamówienia

Planowana wartość zamówienia netto

Termin postępowania

1.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Strzebielinie Osiedlu

Dostawy

 

Zapytanie o cenę

 287 163,78

 III kwartał

Zatwierdził: Teresa Hinc

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

 w Strzebielinie Osiedlu

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017 r.

DOSTAWY

Lp.

Przedmiot zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia

Planowana wartość zamówienia netto

Termin postępowania

1.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla stołówki Zespołu Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu

Przetarg nieograniczony

 

160.974,00

 

II kwartał

 

Zatwierdził:

Teresa Hinc

Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola

w Strzebielinie Osiedlu

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu na rok szkolny 2016/2017

  1. Ogłoszenie                                                                                           pobierz docx
  2. Specyfikacja                                                                                       pobierz docx
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty                                     pobierz docx
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie                                          pobierz docx
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie 2                                       pobierz docx
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ lista podmiotów                                       pobierz docx
  7. Załącznik nr 5 umowa
  8. Załącznik nr 6 wiedza doświadczenie referencje                       pobierz docx
  9. Załącznik nr 7 do SIWZ wykaz artykułów na rok 2016
 
 
"