Informacja 8

Informacja o unieważnieniu  postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego nr ZS-P.271.8.2020-mleko, przetwory mleczne i jaja

Czytaj więcej...

Informacja 7

Informacja o unieważnieniu  postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego nr ZS-P.271.6.2020-drób i wyroby drobiarskie

Czytaj więcej...

Informacja 6

Informacja o unieważnieniu  postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego nr ZS-P.271.5.2020-mięso,wędliny i produkty mięsne

Czytaj więcej...

Informacja 5

Informacja o unieważnieniu  postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego nr ZS-P.271.4.2020-warzywa,owoce i ziemniaki

Czytaj więcej...

Informacja 4

Informacja o unieważnieniu  postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego nr ZS-P.271.3.2020-różne produkty spożywcze

Czytaj więcej...

Informacja 3

Informacja o unieważnieniu  postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego nr ZS-P.271.2.2020- produkty mrożone

Czytaj więcej...

Informacja 2

Informacja o unieważnieniu  postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego nr ZS-P.271.1.2020-ryby mrożone,filety rybne,pozostałe mięso ryb

Czytaj więcej...

Informacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2020/2021

Czytaj więcej...

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020

 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020 r.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj

Tryb udzielenia zamówienia

Planowana wartość netto

Termin postępowania

1.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla stołówki 

Dostawy Zapytanie o cenę 226 652,85 III kwartał

Teresa Hinc

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Strzebielinie Osiedlu

 

 
 
"