Aktualności

08.07.2016 Informacja o wyborze oferty

W zakładce "Zamówienia Publiczne" znajduje się informacja na temat wyboru najkorzystniejszej oferty.

08.06.2016 OGŁOSZENIE

Zespół Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę żywności na rok szkolny 2016/2017.Wszelkie informacje dotyczące przetargu znajdują się w zakładce "Zamówienia publiczne"

Uwaga.Zmiana do Ogłoszenia nr 2

Wszelkie informacje dotyczące zmiany znajdują się w zakładce "Zamówienia publiczne"

Informacja o wyborze oferty

Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu ogłasza wybór ofert z przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę żywności na rok szkolny 2015/2016. Aby otworzyć kliknij w jeden z poniższych linków:

Informacja o wyborze oferty pdf.

Informacja o wyborze oferty docx.

Ogłoszenie

Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę żywności na rok szkolny 2015/2016.Wszelkie informacje dotyczące przetargu znajdują się w zakładce "Zamówienia publiczne"

 

 
 
"