Aktualności

Akademia Rodzica.Dysleksja.

W dniach 02-08.10.2017 obchodzimy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji,  tym razem  pod hasłem "Uczeń z dysleksją też czyta książki". Jest to zatem odpowiedni moment, aby przybliżyć nieco to zagadnienie.

Dysleksja to specyficzne trudności w uczeniu się  występujące u dzieci  w normie intelektualnej  ( a niekiedy nawet powyżej) spowodowane zaburzeniem funkcjonowania niektórych funkcji poznawczych i motorycznych.
Badania w Polsce określają odsetek dysleksji na 9-10% (Bogdanowicz, Jaklewicz 1968-1982).
Z uwagi na charakter trudności wyróżnimy:
dysortografię – dotyczącą trudności w poprawnym pisaniu pod kątem ortograficznym
dysgrafię – niski poziom graficzny pisma
dysleksję – rozumianą jak trudności w czytaniu

 oraz
dyskalkulię – dotyczącą specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności matematycznych

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla stołówki Zespołu Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu na rok szkolny 2017/2018.

W zakładce "zamówienia publiczne" można pobrać dokumenty dotyczące przetargu na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla stołówki Zespołu Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu.

Akademia Rodzica.

Jak pomóc dziecku sprostać wymaganiom szkolnym?!


To pytanie zadaje sobie pewnie nie jeden rodzic, zwłaszcza wtedy, gdy na horyzoncie pojawiają się trudności edukacyjne. Nauka nie zawsze jest łatwa, ale warto zastanowić się nad tym co zrobić by chociaż trochę ją uprościć.
Przede wszystkim należy zadbać o to by dziecko było przygotowane do zajęć. Brak podstawowego wyposażenia może uprzykrzyć nawet najpiękniej zapowiadający się dzień, no bo jak  zrobić rysunek z plastyki gdy brak bloku?! Jak czytać, gdy książka została na biurku w domu?! Jak pisać gdy w piórniku brak długopisu czy ołówka?! Niby prozaiczne, a jak ważne....
Oczywiście rolą rodzica nie jest

Czytaj więcej...

Akademia Rodzica -Techniki

            Wychowywanie dzieci to pewnie najtrudniejsze zadanie z którym w swym życiu spotkają się rodzice zwłaszcza, że nikt nie uczy jak być rodzicem – wychowawcą.
Istnieją szkoły dla rodziców, do udziału w których serdecznie zapraszam ( najbliższa działa na terenie poradni psychologiczno – pedagogicznej w Wejherowie ) jednak nie jest ona w stanie wyczerpać ogromu trudności, i różnorodności tematów  z którymi mierzymy się pełniąc funkcję rodzicielską, to też  powinno skłaniać nas do nieustannego podnoszenia własnych kompetencji
w tym zakresie.
         Według terapeutów behawioralnych, istnieją techniki, które mają

Czytaj więcej...

08.07.2016 Informacja o wyborze oferty

W zakładce "Zamówienia Publiczne" znajduje się informacja na temat wyboru najkorzystniejszej oferty.

08.06.2016 OGŁOSZENIE

Zespół Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę żywności na rok szkolny 2016/2017.Wszelkie informacje dotyczące przetargu znajdują się w zakładce "Zamówienia publiczne"

Uwaga.Zmiana do Ogłoszenia nr 2

Wszelkie informacje dotyczące zmiany znajdują się w zakładce "Zamówienia publiczne"

 
 
"