Aktualności

Wyżywienie

INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI WYŻYWIENIE  UCZNIÓW

Od dnia  3.04 2018 r. opłaty za obiady w wyjątkowych sytuacjach można  opłacić w sekretariacie szkoły  do  dnia  5-go  za dany miesiąc . Po tym terminie należności  za dany miesiąc  będzie można wpłacić  tylko na  konto

szkoły : Zespół Szkolno -Przedszkolny

10 8350 0004 3900 0423 2000 0020

W tytule proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

02-08.10. Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji.

W dniach 02-08.10 Obchodziliśmy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji.
Z tego powodu pani pedagog Agnieszka poprzez gazetkę informacyjną przybliżyła nam co kryje się pod tym pojęciem, oraz na jakie trudności napotykają uczniowie, których wyróżniają specyficzne trudności w uczeniu się.
Uczniowie uczęszczający w szkole na zajęcia dodatkowe mogli  zmierzyć się z własną tremą i przeczytać naszym najmłodszym wybraną wcześniej przez siebie bajkę, co też chętnie uczynili  pokazując tym samym, że czytanie to ważna sprawa i że jako starsi koledzy i koleżanki mogą dawać dobry przykład młodszym.

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla stołówki Zespołu Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu na rok szkolny 2017/2018.

W zakładce "zamówienia publiczne" można pobrać dokumenty dotyczące przetargu na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla stołówki Zespołu Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu.

08.07.2016 Informacja o wyborze oferty

W zakładce "Zamówienia Publiczne" znajduje się informacja na temat wyboru najkorzystniejszej oferty.

08.06.2016 OGŁOSZENIE

Zespół Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę żywności na rok szkolny 2016/2017.Wszelkie informacje dotyczące przetargu znajdują się w zakładce "Zamówienia publiczne"

 
 
"