segregacja, odpady i recykling. Rozmawialiśmy o konieczności segregowania odpadów, nie śmiecenia i nie niszczenia przyrody. Podczas zabawy uczyły się segregowania śmieci do odpowiednich pojemników. Tego dnia starsze przedszkolaki zaopatrzone w jednorazowe rękawice i worki wyruszyły, aby zadbać o czystość terenu wokół przedszkola, szkoły i lasu. Z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem zbierały papierki, butelki itp., dobrze się przy tym bawiąc. Na zakończenie akcji każdy przedszkolak otrzymał medal Przyjaciela Ziemi.

Zachęcamy wszystkich do dbania o naszą planetę. My ze swojej strony dziękujemy za ekologiczną postawę.