103 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

11 listopada…

Piłsudski, Dmowski, Daszyński, Korfanty, Witos, Paderewski…

Ojcowie Niepodległości…

 

Warto być Polakiem, nie tylko dla takich chwil…

Uczniowie Naszej Szkoły uczcili pamięć o odzyskaniu niepodległości Polski po 123 latach zaborów Uroczystymi Akademiami.

Korytarze Szkolne zostały ozdobione okolicznościowymi gazetkami,
a najmłodsi od Przedszkola do Klas III, dodali własny akcent, kolorując wspólnie z Wychowawczyniami, a następnie eksponując w widocznych miejscach, ilustracje kolejnych wersów wiersza „Kto Ty jesteś? Polak Mały”. Każdemu uczniowi wręczona została pamiątkowa naklejka okolicznościowa „Dumni z Polski”.

Młodsze klasy miały okazję obejrzeć montaż słowno-muzyczny przygotowany przez Szkolne Koło Teatralne pod kierunkiem p. Alicji Hilla. Starsi mogli obejrzeć popis taneczny oraz wysłuchali historii odzyskiwania przez Polskę niepodległości, przygotowane przez Szkolne Koło Teatralne pod kierunkiem p. Marioli Chodubskiej. Pieśniami patriotycznymi wtórował Szkolny Chór pod opieką p. Beaty Marcinkiewicz-Godlewskiej.

Skupienie uczniów podczas obu Akademii dodało powagi wydarzeniu
i pokazało, iż treści patriotyczne są Naszej Szkole nieobce i obecne nie od dziś. Wspólne odśpiewanie 4 zwrotek Hymnu Polski zakończyło podniosłą atmosferę wydarzeń.