Zgodnie z rekomendacją MEiN  zachęcamy do zapoznania się z

piątym numerem biuletynu Narodowego Funduszu Zdrowia „Ze Zdrowiem”, który można pobrać ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia.

Piąty numer biuletynu Narodowego Funduszu Zdrowia „Ze Zdrowiem” został poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Znajdują się w nim informacje dotyczące m.in.:

  • wspierania rozwoju psychicznego dziecka od pierwszych chwil jego życia,

  • znaczenia życzliwości, rozmowy i bliskiej więzi dla zdrowia psychicznego dziecka,

  • nauki samoakceptacji,

  • przyczyn kryzysu psychicznego i reagowania na ten kryzys,

  • wsparcia zapewnianego w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej.