Pasowanie na Przedszkolaka to bardzo ważna uroczystość dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Strzebielinie Osiedlu, która odbyła się 8 listopada 2021r. Uroczystość ta w dużym stopniu stanowi zakończenie procesu adaptacyjnego dzieci do warunków i zasad panujących w przedszkolu. Podczas uroczystości pasowania maluchy swoim zachowaniem potwierdziły, że dobrze się czują w przedszkolu. Odświętny strój oraz także wystrój sali podkreśliły doniosłość wydarzenia.

W uroczystości uczestniczyła Dyrekcja ZS-P w Strzebielinie Osiedlu oraz cała społeczność przedszkolna. Z wielkim zaangażowaniem maluszki przedstawiły program artystyczny, na który składały się: piosenka z pokazywaniem, piosenka „Życie Przedszkolaka” oraz wiersz „To jestem ja”. Zanim przystąpiono do ceremonii pasowania, przedszkolaki przekonały wszystkich zaproszonych gości o tym, że zasługują na miano PRZEDSZKOLAKA.

Następnie po przyjęciu ślubowania PAN DYREKTOR specjalnym ołówkiem dokonał pasowania każdego przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy pasowania na przedszkolaka. W tym dniu zostało pasowanych około 40 dzieci z naszej placówki.