W dniach 05 – 11.10.2020r wraz z wieloma szkołami w całej Europie obchodziliśmy Tydzień Świadomości Dysleksji, któremu tym razem przyświecało hasło: „Dysleksja inspiruje do ( nie) zwykłych działań”
W dobie pandemii Covid 19 „ nie zwykłe” są niemal wszystkie nasze przedsięwzięcia, a te które miały miejsce w naszej szkole w tym tygodniu, mogą być inspiracją dla innych.
Na holu  pojawiły się informacje dotyczące specyficznych trudności w uczeniu się, a ściany przybrały ortograficzny charakter za sprawą plakatów wykonanych przez poszczególne klasy.
Lekcje plastyki przeobraziły się w zajęcia kaligrafii, a w myśl szerzonej przez nas zasady, że talenty należy rozwijać, a pomoc koleżeńską promować, podczas przerw świetlica szkolna stawała się miejscem w którym poprzez naukę układu tanecznego przygotowanego przez starszych, rozwijano koordynację wzrokowo ruchową najmłodszych. Sam środek tygodnia został okrzyknięty Dniem książki. Udało nam się wówczas spotkać wielu bohaterów bajek i „przyłapać” dzieci z książką, co ma pośrednio służyć krzewieniu mody na czytanie. W związku z tym, że trudności dyslektyczne dotyczą również umiejętności matematycznych, a wspólne rodzinne spędzanie czasu wolnego jest doskonałym czynnikiem chroniącym  przeprowadzono konkurs na Rodzinny wierszyk ułatwiający naukę mnożenia.
Aby przybliżyć rodzicom, (których dostęp do szkoły jest ograniczony) tematykę dysleksji, udostępniono im materiały dotyczące tego tematu i wskazówki do pracy w domu.
W ten oto kompleksowy sposób udało nam się dotrzeć do całej społeczności i z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa uatrakcyjnić życie szkolne nie rezygnując z corocznej tradycji obchodów Tygodnia Świadomości Dysleksji w murach ZS-P.