I nadszedł wreszcie ten czas. 1 września 2020 roku przywitał najmłodszych chłodem, ale i słońcem. Już od godziny 8.00 na szkolnym placu apelowym zaczęli pojawiać się pierwsi, odświętnie ubrani najmłodsi uczniowie pod opieką rodziców.

Dla pierwszoklasistów był to szczególny, wyjątkowy dzień. To od tej właśnie chwili włączą się do społeczności szkolnej jako uczniowie, a nie przedszkolaki.

Im bardziej wskazówki zegara zbliżały się do godziny 8.30, tym więcej dzieci i ich rodziców pojawiało się w szkole.

Wreszcie rozpoczęła się uroczystość. Z głośników rozbrzmiewa głos przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego:

- Baczność! Poczet Sztandarowy – Sztandar Szkoły wprowadzić!

Uroczystość rozpoczynamy od odśpiewania Hymnu Narodowego. Gdy umilkły ostatnie dźwięki Mazurka Dąbrowskiego, głos zabrała Pani Dyrektor, Teresa Hinc.

W ciepłych słowach przywitała zgromadzonych uczniów, ich rodziców, pracowników szkoły. W krótkich słowach przypomniała wymagania sanitarne i wyjaśniła dlaczego inauguracja roku odbywa się w zmienionej formule.

Najważniejszą częścią uroczystości było „Ślubowanie uczniów klas pierwszych i ich Rodziców”. Rotę ślubowania odczytał wicedyrektor szkoły Pan Adam Młyński. Dwoje przedstawicieli klas pierwszych składało przysięgę na salutujący im Sztandar Szkoły, natomiast pozostałe „pierwszaki” ślubowały stojąc pod masztem flagowym na którym łopotała na wietrze biało-czerwona flaga. Po nich wystąpili na forum ich Rodzice i również głośno złożyli ślubowanie wyrażone w rocie odczytanej p[rzez Panią Dyrektor. Następnie Pani Teresa Hinc oficjalnie, wielkim ołówkiem, pasowała każde dziecko na ucznia szkoły. Po czym zabrzmiał pierwszy ręczny, tradycyjny, dzwonek, który tym samym oznajmił: rok szkolny się rozpoczął.

Uroczystość zakończył wspólnie odśpiewany Hymn Szkoły.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie pod opieką nauczycieli, Rodzice i wszyscy chętni udali się do Kościoła Parafialnego, aby uczestnictwem we mszy świętej godnie uczcić rozpoczęcie roku szkolnego. Mszę koncelebrował Ksiądz Proboszcz, a kazanie do młodzieży wygłosił Ksiądz Grzegorz, katecheta naszej szkoły.

 mszy młodzież przeszła do budynku szkoły na spotkania w ramach zespołów klasowych ze swymi wychowawcami.

Od środy szkoła zaczyna funkcjonować w tradycyjnej formule, chociaż z wyjątkowymi obostrzeniami związanymi z koniecznością zachowania bezpieczeństwa w obliczu pandemii Convid-19.