W tym czasie w grupie 3 
  Tworzyliśmy sytuacje edukacyjne, wpisane w kalendarz przedszkola, które korelowały z potrzebami dzieci i wyzwalały ich potencjał twórczy m.in.

 • zorganizowaliśmy: Dzień Przedszkolaka, Dzień Kropki, Dzień Ziemniaka, Dzień Chłopaka, Dzień Jabłka, Dzień Dyni, Dzień Misia
 • podejmowaliśmy działania wspólnie  z Rodzicami - np. Mikołajki, Wigilia,
 • realizowaliśmy  projekty
  •  "W świecie bajek pomagajek", 
  • Ogólnopolski Projekt: KOLEJOWE ABC II – zajęcia na temat bezpiecznego zachowania się na dworcu, peronie, w pociągu czy też na przejeździe kolejowym. 
  • Międzynarodowy Projekt Kreatywne Prace Plastyczne: umieszczanie prac dzieci na stronie organizatora projektu. 
 • dzieci brały udział w licznych konkursach np.:
  • przedszkolny konkurs "Mały Miś – moja Przytulanka" (I miejsce w kategorii 3, 4 latków - Judyta Kwaśnicka, I miejsce w kategorii 5, 6 latków - Agata Syldatk, wyróżnienie: Magdalena Boike oraz Joanna Waga) 
  • "Świąteczne drzewko" (II miejsce Lena Krawczyk, III miejsce – Agata Syldatk oraz Joanna Waga, wyróżnienie: Milena Munda). 
  • Gminny Konkurs: "Anioły są wśród nas" ( Laureaci: Judyta Kwaśnicka, Jagoda Kullas).
  • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny: "Mój Pałac Marzeń", org. Historyczny Park Rozrywki w Gorlicach. 
 • Na bieżąco współpracowaliśmy ze szkolnym logopedą zapewniając grupie realizację projektu pt. "Języczek – gimnastyczek"
 • zgodnie z zaleceniami wynikającymi z opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dzieci miały zapewnione zajęcia logopedyczne i korekcyjno – kompensacyjnych 
 • grupa brała udział w akcjach charytatywnych uwrażliwiających na potrzeby słabszych oraz bardziej potrzebujących:  
  • Zbiórka karmy i potrzebnych rzeczy typu: koce, miski, zabawki dla Schroniska Animals w Dąbrówce.
  • Zbiórka dla podopiecznego Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie: dres, pościel, koc, kosmetyki, słodycze. 
 • uczestniczyliśmy w akcjach ogólnopolskich, m.in.: 
  • Sprzątanie Świata, 
  • Zbieranie nakrętek, 
  • BohaterON – włącz historię! - Celem akcji było przybliżenie dzieciom historii      
 • podejmowaliśmy współpracę  ze środowiskiem lokalnym i z różnymi instytucjami. Poprzez to:
  • rozbudzaliśmy zainteresowania i rozwijaliśmy zdolności dzieci,
  • kształtowaliśmy postawy społecznie pożądane, 
  • urozmaicaliśmy pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą,
  • poszerzaliśmy kontakty, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci. 
  • Mieliśmy wiele powodów do  satysfakcji z wykonanej pracy oraz  otrzymanych podziękowań, wyróżnień i nagród, 
 • Szczególnie aktywnie współpracowaliśmy z:
  • Studio Teatralne KRAK-ART, przedstawienia teatralne.
  • GIK w Strzebielinie – zajęcia sensoryczne
  • Biblioteką Publiczną przy GIK – rozwijanie zainteresowań czytelniczych, udział dzieci w zajęciach bibliotecznych, realizacja projektu: Bibliomaluch oraz zachęcanie rodziców do zapisania dzieci do Biblioteki i wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie pt.; "Mała książka – wielki człowiek". 
  • Policją – spotkania dzieci z funkcjonariuszami Policji, pogadanka na temat zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, 
  • Służbą Zdrowia – spotkanie z pielęgniarką nt. zdrowego odżywiania, właściwego ubierania się, dbania o higienę.