Szukasz sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi?

Masz świadomość, że wychowanie to wyzwanie i jesteś gotów na dokonanie refleksji nad własną postawą wychowawczą?Pragniesz lepiej radzić sobie w codziennych kontaktach z młodym człowiekiem?


ZAPRASZAMY

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: 
Wychowywać to kochać i wymagać

 

Tematyka zajęć/www.ore.edu.pl/:

Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,

 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

 • aktywne, wspierające słuchanie,

 • motywowanie dziecka do współdziałania,

 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,

 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,

 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,

 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

  planowane rozpoczęcie:
  21.10.2021r
  godziny:
  9.30 – 12.00
  miejsce: ZS-P Strzebielino-Osiedle
  długość programu:
  10 spotkań

  ZAPISY U WYCHOWAWCÓW!!!


  prowadzący:
  mgr Agnieszka Schimmelpfennig-Stolz – rekomendowany przez ORE realizator programu