Drogi uczniu już w maju przystąpisz do egzaminu ósmoklasisty


język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00 
język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

Najwyższy czas aby się  przygotować.

- ucz się systematycznie
- rób powtórki
- przypomnij sobie przeliczanie i zamienianie jednostek, obliczanie procentów, działania pisemne itd.
- rozwijaj umiejętności wykonując zadania ( wykorzystuj przykłady z życia)
- zastanów się jak napisałbyś list, opowiadanie, charakterystykę i inną formę wypowiedzi pisemnej zarówno w języku polskim jak i angielskim oraz koniecznie – powtórz sobie zagadnienia 
z omawianych lektur
- zapisz to czego nie możesz zapamiętać ( np.: wzory z matematyki) i umieść je w widocznym dla Ciebie miejscu, dzięki temu zyskasz większą szansę na przyswojenie tej treści
- pamiętaj o wykorzystywaniu różnych metod przyswajania wiedzy ( notatki, audiobooki, uczenie się poprzez tłumaczenie innym, mapy myśli, kolorowe zakreślanie treści ważnych)
-cokolwiek robisz wyciągaj wnioski, a w razie trudności poproś nauczyciela o pomoc np.: w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych


Trzymamy kciuki!!!