Wykaz kół zainteresowań – rok szkolny 2022/2023 
(szczegółowe informacje oraz zapisy u osób prowadzących zajęcia)

 

Typ zajęć

prowadzący

termin

koło chemiczne

p. Aleksandra Bank

Czwartek 08.00 – 08.45

koło polonistyczno - teatralne klas starszych

p. Mariola Chodubska

Poniedziałek 15.10 – 15.55
( oraz według ustaleń
z opiekunem koła)

koło polonistyczno - teatralne klas młodszych

p. Alicja Hilla

Poniedziałek 12.40 – 13.25

Kółko polonistyczne klas młodszych

p. Anetta Gliksman

Czwartek 08.50 – 09.35

Kółko matematyczne klas młodszych

p. Romualda Marcinkiewicz

Czwartek 08.00 – 08.45

Kółko języka angielskiego klas 3-4

p. Emilia Przybylska

Czwartek 08.50 – 09.35

Koło polonistyczne klas starszych

p. Beata Marcinkiewicz – Godlewska

Czwartek 08.50 – 09.35

Koło matematyczne

p. Marlena Nastały

Czwartek 15.10 – 16.05

Zajęcia praktyczno – techniczne ( rękodzieło)

p. Bożena Kaczykowska

środa 14.20 – 15.05

Zajęcia praktyczno – techniczne

p. Magdalena Laskowska

wtorek 14.20 – 15.05

Koło języka angielskiego

p. Honorata Klass

Czwartek 08.50 – 09.35

Koło historyczne

p. Gabriela Malek

Czwartek 08.00 – 08.45

Koło geograficzne

p. Katarzyna Szulc

Czwartek 08.00 – 08.45

Koło sportowe

p. Adrian Nowak

Piątek 14.20 – 15.05

Koło sportowe
chłopcy klas 5 – 8

p. Weronika Wieżel – Bisewska

Wtorek 15.10 – 16.45

Liga morska

p. Sebastian – Okrój

Czwartek 08.00 – 08.45

Chór

p. Beata Marcinkiewicz – Godlewska

Poniedziałek 14.20 – 15.05

Gimnastyka korekcyjna dla klas starszych

Romualda Marcinkiewicz

Środa 14.20 – 15.05

Gimnastyka korekcyjna dla klas młodszych

Romualda Marcinkiewicz

Czwartek 08.50 – 09.35