Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023


15 września 2022 r.

24 listopada 2022 r.

30 stycznia – 15 lutego 2023 r. ( spotkania trójstronne) 

20 kwietnia 2023 r.

18 maja 2023 r. – konsultacje 


Poza wyżej wymienionymi terminami (w sytuacjach wymagających indywidualnych konsultacji), zapraszamy Państwa do umawiania spotkań z wychowawcami, specjalistami i Dyrekcją
 za pośrednictwem sekretariatu szkoły.