Nauczyciel/specjalista

Stanowisko/funkcja

Adam Młyński 

Dyrektor

Iwona Kołodziejska

Wicedyrektor / Nauczyciel - matematyka

Agnieszka Schimmelpfennig-Stolz

Wicedyrektor/ pedagog , doradca zawodowy

Patrycja Orłowska

Nauczyciel - matematyka

Adrian Nowak

Nauczyciel - wychowanie fizyczne

Andrzej Sławikowski

Nauczyciel - wychowanie fizyczne

Weronika Wieżel - Bisewska

Nauczyciel - wychowanie fizyczne

Katarzyna Szulc

Nauczyciel - przyroda, geografia, wychowanie do życia w rodzinie

Olga Dampc

Nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna

Justyna Stencel

Pedagog, pedagog specjalny

Romualda Marcinkiewicz

Nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna

Marlena Nastały

Nauczyciel - matematyka

Joanna Koral

Nauczyciel - język angielski, język niemiecki

Halina Chodubska

Nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna

Alicja Hilla

Nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna

Honorata Klass

Nauczyciel - język angielski

Monika Płotka

Nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna, logopeda

Emilia Przybylska

Nauczyciel - język angielski

Teresa Hinc

Nauczyciel - technika

Magdalena Laskowska

Nauczyciel - plastyka, wychowanie przedszkolne

Maria Małaszycka

Nauczyciel specjalista współorganizujący kształcenie

Katarzyna Karszny

Nauczyciel - wychowanie przedszkolne, logopeda

Karina Kleina

Nauczyciel specjalista współorganizujący kształcenie

Sebastian Okrój

Nauczyciel - język angielski

Katarzyna Tokarz

Nauczyciel - wychowanie przedszkolne

Małgorzata Czaplińska

Nauczyciel - informatyka, geografia

Aleksandra Bank

Nauczyciel - fizyka, chemia

Anetta Gliksaman

Nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna

Gabriela Malek

Nauczyciel - język polski, historia

Beata Marcinkiewicz - Godlewska

Nauczyciel - język polski, muzyka

Ewa WOjciechowska

Nauczyciel - wychowanie przedszkolne

Irena Tabaka

Nauczyciel - wychowanie przedszkolne

Romualda Selonke

Nauczyciel - język polski, historia

Mariola Chodubska

Nauczyciel - język polski, historia

Irena Tełewiak

Nauczyciel - wychowanie przedszkolne

Urszula Meyer

Nauczyciel - religia

Artur Derkowski

Nauczyciel - biologia

Bożena Kaczykowska

Nauczyciel - wychowanie przedszkolne

Jan Foksiński

Nauczyciel - edukacja dla bezpieczeństwa

Marek Adrianowski

Nauczyciel - język polski

Maria Lubocka

Nauczyciel specjalista współorganizujący kształcenie

Ks Piotr Sasin

Nauczyciel - religia

Adamina Alabudzińska

psycholog