W dniach 16 – 21 listopada obchodziliśmy (inaczej niż zwykle) w szkole ( choć każdy był w domu) Jesienny ( co widać za oknem) Tydzień ( bo tyle właśnie trwał) Profilaktyki ( bo jej nigdy dość) Z zaplanowanych już wiosną działań, niewiele można było zrobić. Pewne terminy udało się nam przesunąć, a inne spotkania, niestety trzeba było odwołać. Jednak my się nie poddajemy i jak zawsze zakasaliśmy rękawy do pracy i uruchomiliśmy pokłady kreatywności.

Poniedziałek rozpoczęliśmy w wielu klasach piosenką Majki Jeżowskiej – Kolorowe dzieci. To Międzynarodowy dzień tolerancji i to ten temat był myślą przewodnią prac plastycznych a także licznych rozmów prowadzonych z uczniami.

Wtorek poświęciliśmy kulturze słowa, relacjom w grupie i wartościom. To tego dnia, w związku z obchodzonym w sobotę 21.11.- Dniem życzliwości i pozdrowień, uruchomiliśmy elektroniczną pocztę życzliwości. (Od naszych listonoszy – pani Magdy i pani Kariny wiemy, że pracy przy dostarczaniu korespondencji miały sporo) Promując idee wzajemnego szacunku, nie sposób pominąć problematykę przemocy, dlatego środę ogłosiliśmy Dniem Protestu Wobec Przemocy. Poprzez zajęcia wychowawcze, rozmowy i udostępnianie rożnego typu materiałów, zarówno dla dzieci jak i dorosłych, staraliśmy się uwrażliwić na krzywdę drugiego człowieka oraz wskazać jak można przeciwdziałać, jak reagować. Przypominając jednocześnie, że pomoc ofiarom jest naszym OBOWIĄZKIEM.

W czwartek jeszcze bardziej niż zwykle promowaliśmy życie wolne od używek, a dzieci miały możliwość zapoznania się z ich zgubnym skutkiem. To również w tym czasie pani pedagog rozpoczęła w klasach czwartych realizację programu wczesnej profilaktyki antyalkoholowej – Domowi Detektywi Jaś i Małgosia na tropie, który dołączył do grona realizowanych w szkole w tym roku, innych rekomendowanych programów. Natomiast członkowie Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej pokazali jak można wyzwalać uśmiech w ciągu dnia, bez używek, przyrządzając zdrowy podwieczorek.

Piątek sam sobie nadał charakter, gdyż wystarczyło otworzyć kalendarz, aby się dowiedzieć, że w tym dniu obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. To ważne, aby dzieci miały świadomość swoich praw, wiedziały czym jest Konwencja Praw Dziecka i znały miejsca, osoby oraz numery telefonów, pod którymi mogą znaleźć pomoc. Nauczyciele i wychowawcy realizowali w miarę możliwości kolejne treści dostosowując przygotowane propozycje do danej grupy wiekowej, nie tylko podczas zajęć obowiązkowych, ale również dodatkowych. Wiemy też, że w części klas są, one nadal poruszane. Dodać należy, że nie obyło się bez konkursu – tym razem na plakat: "Używkom, mówię NIE", którego efekty można podziwiać w galerii zdjęć na stronie internetowej szkoły. Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy GKRPAiP za ufundowanie nagród dla klas za udział w konkursie na film profilaktyczny, który ( mimo, że ogłoszony w październiku), zostanie rozstrzygnięty po powrocie do edukacji stacjonarnej.