Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
Niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Wielkanoc przyniesie pomyślność szczęście i odpoczynek w rodzinnym gronie

Dyrektor
Adam Młyński