Laboratoria Przyszłości
 wsparcie dla szkół podstawowych

Gmina Łęczyce otrzymała wsparcie finansowe na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”.

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowa kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu publiczne szkoły podstawowe otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych,  technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

Dzięki otrzymanemu wsparciu we wszystkich szkołach pojawią się drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie! Szkoły w ramach programu zakupiły nowoczesny sprzęt w kwocie 394 500 zł.

Kwota wsparcia jest uzależniona od ilości uczniów uczęszczających do szkoły i wynosi dla:

 • Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Łęczycach – 110 400 zł,
 • Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej w Łęczycach – 30 000 zł,
 • Szkoły Podstawowej im. kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta w Strzebielinie Osiedlu  - 112 200 zł,
 • Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim – 81 900 zł,
 • Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Stutthofu w Rozłazinie – 60 000 zł

 W 2021r. w ramach otrzymanego wsparcia został zakupiony sprzęt w poszczególnych szkołach:

 1. Szkoła Podstawowa im. Adama Loreta w Łęczycach zakupiła sprzęt w kwocie 110 400 zł na poniższe wyposażenie:
 • Wirtualne Laboratorium chemiczne Empiriusz Pakiet Premium 1 szt.,
 • Wirtualne Laboratorium chemiczne Empiriusz PRO (SP+PP) Pakiet Premium – 1 szt.,
 • Drukarka 3D Omni 200 – 1 szt.,
 • Laptop do drukarki 3D – 1 szt.,
 • LEGO SPIKE Prime Robot Edukacyjny – 4 szt.,
 • LEGO SPIKE Prime Rozszerzenie Robot Edukacyjny -5 szt.,
 • LEGO SPIKE Essential  Robot Edukacyjny kl. 1-3 – 4 szt.,
 • Zestaw do programowania mikrokontrolerów – 7 szt.,
 • Stacja lutownicza – 3 szt.,
 • Aparat fotograficzny z funkcją nagrywania (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Statyw do aparatu (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Gimbal (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Zestaw oświetlenia (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Mikrofon (Audio-Video) – 6 szt.,
 1. Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej w Łęczycach zakupiła sprzęt w kwocie 30 000 zł na poniższe wyposażenie:
 • Drukarka 3D Omni 200 – 1 szt.,
 • Laptop do drukarki 3D – 1 szt.,
 • LEGO SPIKE Prime Robot Edukacyjny – 3 szt.,
 • LEGO SPIKE Prime Rozszerzenie Robot Edukacyjny -3 szt.,
 • LEGO SPIKE Essential  Robot Edukacyjny kl. 1-3 – 2 szt.,
 • Zestaw do programowania mikrokontrolerów – 2 szt.,
 • Stacja lutownicza – 1 szt.,
 • Aparat fotograficzny z funkcją nagrywania (Audio-Video) –1 szt.,
 • Statyw do aparatu (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Gimbal (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Zestaw oświetlenia (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Mikrofon (Audio-Video) – 2 szt.
 1. Szkoła Podstawowa im. kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta w Strzebielinie Osiedlu  zakupiła sprzęt w kwocie – 112 200 zł na poniższe wyposażenie:
 • Wirtualne Laboratorium chemiczne Empiriusz PRO (SP+PP) Pakiet Premium – 1 szt.,
 • Drukarka 3D Omni 200 – 1 szt.,
 • Laptop do drukarki 3D – 1 szt.,
 • LEGO SPIKE Prime Robot Edukacyjny – 12 szt.,
 • LEGO SPIKE Prime Rozszerzenie Robot Edukacyjny -4 szt.,
 • LEGO SPIKE Essential  Robot Edukacyjny kl. 1-3 – 12 szt.,
 • Zestaw do programowania mikrokontrolerów – 15 szt.,
 • Stacja lutownicza – 1 szt.,
 • Aparat fotograficzny z funkcją nagrywania (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Statyw do aparatu (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Gimbal (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Zestaw oświetlenia (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Mikrofon (Audio-Video) – 2 szt.,
 • Filament do drukarki 3D- czerwony – 4 szt.,
 • Filament do drukarki 3D- biały – 4 szt.,
 • Filament do drukarki 3D- czarny – 4 szt.,
 • Filament do drukarki 3D- niebieski – 4 szt.,
 • Filament do drukarki 3D- zielony – 4 szt.
 1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim zakupiła sprzęt w kwocie 81 900 zł na poniższe wyposażenie:
 • Wirtualne Laboratorium chemiczne Empiriusz PRO (SP+PP) Pakiet Premium – 1 szt.,
 • Drukarka 3D Omni 200 – 1 szt.,
 • Laptop do drukarki 3D – 1 szt.,
 • LEGO SPIKE Prime Robot Edukacyjny – 5 szt.,
 • LEGO SPIKE Essential  Robot Edukacyjny kl. 1-3 – 5 szt.,
 • LEGO SPIKE Prime Rozszerzenie Robot Edukacyjny -2 szt.
 • Zestaw do programowania mikrokontrolerów – 10 szt.,
 • Stacja lutownicza – 1 szt.,
 • Aparat fotograficzny z funkcją nagrywania (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Statyw do aparatu (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Gimbal (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Zestaw oświetlenia (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Mikrofon (Audio-Video) – 2 szt.,
 • Filament do drukarki 3D- biały – 1 szt.,
 • Filament do drukarki 3D- czarny – 1 szt.,
 1. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Stutthofu w Rozłazinie zakupiła sprzęt w kwocie 60 000 zł na poniższe wyposażenie:
 • Drukarka Zortrax M2000 Plus 3D Printer – 1 szt.,
 • Laptop Asus B1500 i 3-1115G4 8/512/w 10 – 1 szt.,
 • LEGO SPIKE Prime Zestaw podstawowy – 5 szt.,
 • LEGO SPIKE Essential  zestaw– 5 szt.,
 • LEGO SPIKE Prime Zestaw rozszerzony - 4 szt.
 • Mikrokontroler Pasco – 5 szt.,
 • Tor plastikowy 1m z 2 wózkami ME-5717A- 1 szt.
 • Naped wózka pomiarowego SMART – 1 szt.,
 • Bezprzewodowy moduł generatora-1 szt.,
 • Płytka prototypowa -1 szt.,
 • Klipsy do generatora- 1sz.,
 • PS-3201- Bezprzewodowy czujnik temperatyry – 2 szt.,
 • SPARK licencja Spark VUE PS-2400 GIG do mikrokontrolera – 1 szt.,
 • Mikroport z akcesoriami -1 szt.,
 • Stacja lutownicza – 1 szt.,
 • Aparat fotograficzny z akcesoriami – 1 szt.,
 • Statyw do akcesoriami – 1 szt.,
 • Gimbal (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Oświetlenie do realizacji nagrań – 1 szt.,
 • Mikrofon kierunkowy \z akcesoriami – 1 szt.,
 • Mikrofon bezprzewodowy nagłówny AKGWMS420 – 2 szt.
 • Filamenty pla 1kg– 10 szt..

 

Zakupiony sprzęt pozwoli poprzez zabawę rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia, analizowania danych i rozwiązywania złożonych, rzeczywistych problemów. Szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwiania umiejętności.

 

Infromacje - Laboratoria Przyszłości  wsparcie dla szkół podstawowych (doc)

Infromacje - Laboratoria Przyszłości  wsparcie dla szkół podstawowych (pdf)