Z okazji obchodów Dnia Jedności Kaszubów – 19.03.20 r. został ogłoszony w naszej szkole na początku marca indywidualny konkurs na wykonanie kotylionu w barwach kaszubskich. Uczniowie zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe: grypy przedszkolne, klasy 1-3, oraz 4-8. Celem konkursu było:

  • popularyzacja kultury i tradycji Kaszub;

     

  • poszerzenie wiedzy na temat naszego regionu oraz kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej;

  • umożliwienie uczniom zdrowej rywalizacji;

  • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczniów oraz wyrabianie poczucia estetyki;

  • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych i inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki;

Konkurs cieszył się dużym powodzeniem. Łącznie w trzech kategoriach wpłynęły do komisji aż 52.prace.Wszystkie zostały ocenione przez specjalnie powołane Jury w składzie: P. Magdalena Laskowska, P. Urszula Meyer i P. Agnieszka Schimmelpfennig –Stolz, które przy ocenie kierowało się następującymi kryteriami: staranność i estetyka wykonania, samodzielność wykonania przez uczniów ( w klasach 1-8), ciekawa technika i zgodność z tematem. Ostatecznie komisja przedstawiła następujące wyniki:

 

W kategorii grup przedszkolnych:

I miejsce – Emilia Romanek – 0 a

II miejsce – Natalia Pawlak- 0 a

II miejsce- ex-aequo- Martyna Kowalewska- Przedszkole

III miejsce - Oliwier Myszk- 0 b

 

W kategorii klas I-III:

I miejsce – Wanessa Vogt- II c

II miejsce – Maja Tempska- II c

III miejsce - Klara Kowalewska- II a

III miejsce - ex-aequo- Amelia Koszałka- I a

 

W kategorii klas IV- VIII:

I miejsce – Magdalena Langa- IV a

II miejsce – Zofia Formela-V c

III miejsce - Sara Roda –IV a

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie bardzo dziękujemy, a laureatom gratulujemy. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Olga Dampc

Bożena Kaczykowska