W Przedszkolu Publicznym w Strzebielinie Osiedlu dążymy do tego, aby wychowanie zaspokajało zróżnicowane potrzeby dzieci. Jednym z celów naszej placówki jest przygotowanie dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie i sprostanie wymogom dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Bierzemy udział w wielu programach, projektach oraz konkursach. Dzięki temu dzieci zdobywają nowe umiejętności, uczą się nowych rzeczy, nabywają nowych nawyków, lepiej rozumieją otoczenie.

W ubiegłym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu realizowanego przez Gminę Łęczyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.1 Edukacja Przedszkolna "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce". W ramach tego projektu prowadzimy zajęcia z pięciu obszarów tj.:

  • zajęcia Dobrego Startu M. Bogdanowicz

  • zajęcia Metodą Ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne

  • zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe - podstawy robotyki

  • zajęcia rozwijające umiejętności rozwiązywania problemów i pracy zespołowe

  • zajęcia rozwijające kreatywność i umiejętnośc uczenia się

Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dzieci bawiąc się konstruują i programują roboty, uczą się prawidłowej organiacji pracy w zespole, rozwijają kreatywność oraz wyobraźnię przestrzenną, a także zdolności manualne i umiejętności logicznego myślenia.