Jesienny Tydzień profilaktyki to właściwie tradycja naszej szkoły mająca na celu skumulowanie działań informacyjnych oraz wychowawczo – profilaktycznych w myśl zasady "Lepiej zapobiegać niż leczyć". Z racji tego, że jesteśmy w jego trakcie publikujemy tylko ułamek tego co się dzieje, a dzieje się naprawdę dużo (o co zadbała przede wszystkim pani pedagog Justyna, pan Sebastian i inni zaangażowani  nauczyciele i wychowawcy).
Z tego miejsca kierujemy ogromne podziękowania do  Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Profilaktyki która zasponsorowała część działań.