W Mikołajkowy wieczór uczniowie klasy 5 c wraz ze swoimi rodzicami i wychowawczynią – panią Kariną, wzięli udział w warsztatach dekorowania metodą Decoupage. Spotkanie to, tak jak inne spotkania odbywające się w poszczególnych klasach, stanowiło jeden z elementów troski o budowanie relacji na linii szkoła – środowisko rodzinne ucznia. 
W tej miłej atmosferze ujawniło się wiele talentów a wysoka frekwencja rodziców cieszy niezmiernie.