"Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości". 
                                                                       
Józef Piłsudski

 

 

 

 

10 listopada o godzinie 11.00 w Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzbielinie-Osiedlu  zebrała się cała społeczność tutejszej szkoły i przedszkola oraz przybyli, zaproszeni goście: wójt gminy Łęczyce – pan Piotr Wittbrodt, przewodniczący Rady Gminy – pan Tomasz Białobrzeski, sołtys sołectwa Strzebielino – Osiedle – pan Grzegorz Maziuk, Dyrektor szkoły podstawowej w Rozłazinie – pani Joanna Łukasiewicz , proboszcz miejscowej parafii – ks Dariusz Kuchta, radni z terenu gminy Łęczyce: pani Elżbieta Gajewska i pan Krzysztof Licau oraz opiekunowie i poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół z Bożegopola Wielkiego, Łęczyc i Rozłazina by wspólnie świętować 105 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Na pamiątkę wydarzeń z 11 listopada 1918 roku, po oficjalnym wprowadzeniu i przywitaniu przez pana Dyrektora – Adama Młyńskiego, z postawą należną hymnowi państwowemu, punktualnie
 o godzinie 11.11  stanęliśmy do odśpiewania czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. 

Z każdym wersem serce rosło, a duma rozpierała, gdy od najmłodszych po najstarszych z ust wydobywały się kolejne wersety tej najważniejszej dla Polaków pieśni narodowej. 
Pieśni – która lata temu, nie tylko zagrzewała do walki o wolność twoją i moją, ale wlewała w dusze nadzieję na jedność naszej kochanej ojczyzny, która jak głosił napis znajdujący się w naczelnej części dekoracji wykonanej pod kierunkiem pani Magdaleny Laskowskiej) "Była, Jest i Będzie"

Pamięć o przeszłości, o bohaterach minionych lat, o kolejnych rozbiorach, powstaniach i wreszcie  przekazaniu przez  Radę Regencyjną władzy wojskowej i naczelnego dowództwa marszałkowi Józefowi Piłsudskiego oraz  podpisaniu przez Niemcy zawieszenie broni, a  tym samym o zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę po ponad 120 latach niewoli wolności przybliżyła  nam treść akademii zaprezentowanej przez koło teatralne prowadzone przez panią Alicję Hilla.

Chór pod kierunkiem pani Beaty Ołdakowskiej swym brawurowym występem pokazał radość jaką teraz wszyscy możemy czuć dzięki posiadanej WOLNOŚCI a nasi najmłodsi wyrazili ją tak szczerze jak tylko dzieci potrafią wymachując flagami i wstążkami w barwach narodowych oraz rozdając uśmiechy na prawo i lewo na koniec otrzymując spersonalizowane na ten dzień łakocie ( ufundowane przez GIKiB).
 
Wspólne przeżywanie rocznic to nie tylko troska o pamięć i tradycję, to również lekcja na przyszłość. 
Mamy szczęście żyć w Niepodległej Polsce, Polsce, którą znajdziesz:
 

"W szumie gołębi na starym rynku,/ W książce poety i na budowie,/ W codziennej pracy, w życzliwym słowie,/ Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku". 

Antoni Słonimski, "Polska"

 

 

 

 

 

Czy umiesz to dostrzec?.....

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Strzebielinie-Osiedlu