Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzebielinie-Osiedlu  
spotkanie
Gertrud-Koch-Gesamtschule w Troisdorf
Pierwsza wymiana młodzieży z naszą szkołą partnerską z Troisdorf k. Kolonii i Bonn w Niemczech odbyła się w dniach 2-8 czerwca. Spotkaliśmy się z  uczniami klasy 8 tejże szkoły w ośrodku edukacyjnym we Vlotho.

 

 

Tematem przewodnim było "Uczenie się z przeszłości, kształtowanie przyszłości". Celem było pogłębienie zrozumienia przez młodych ludzi dwóch kultur i ich historycznych relacji. 
Uczniowie poznali się już wcześniej dzięki różnym aktywnościom online i bardzo chcieli wreszcie spotkać się osobiście.

Tydzień był wypełniony wieloma różnorodnymi zajęciami. Rano odbywały się różne warsztaty na temat krajów sąsiadujących z Polską i Niemcami, podczas których uczniowie pracowali w mieszanych grupach, aby zaprojektować swoją przyszłość i przygotować prezentacje.

 

 

Uczniowie byli również aktywni artystycznie i stworzyli płótna przedstawiające ich wspólną wyspę marzeń.  

 

 

W ramach programu edukacyjnego „Tour d'Europe“ uczniowie pracowali nad interaktywnymi materiałami o Europie na różnych stacjach.

 

 

Wspólne zajęcia sportowe, przerywniki muzyczne, gry popołudniowe i wieczorne, bardzo zintegrowały uczniów.

 

 

Odwiedzono również różne miasta, w tym miasto Pied Piper w Hameln, gdzie został obejrzany musical "Szczury", małe miasteczko Vlotho z ruinami zamku i Bielefeld, gdzie młodzi ludzie przeprowadzili ankietę na temat "szczęścia".     

Ostatniego dnia uczniowie przedstawili przeanalizowane wyniki ankiety, wymienili się drobnymi upominkami, które przywieźli z domu i wręczyli sobie listy pożegnalne.
Po ostatnim wspólnym obiedzie nastąpiło "łzawe" pożegnanie. Nie było łatwo. Pełni wrażeń i przemiłych wspomnień, do Polski wróciliśmy kolejnego dnia, 8 czerwca.

 

 

Informacje zwrotne od uczniów były niezmiennie pozytywne: wszyscy nawiązali cenne przyjaźnie, które chcieliby kontynuować. Zaangażowani w projekt nauczyciele również zintegrowali się jako zespół i ocenili spotkanie jako pełen sukces. 

Nasza wymiana młodzieży we Vlotho położyła podwaliny pod przyszłe polsko-niemieckie projekty. Kolejne spotkanie młodzieży w formie rewizyty zostało zaplanowane w Gdańsku. To będzie zaszczyt gościć u nas naszego niemieckiego partnera. 

Chcielibyśmy podziękować Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, bez której wsparcia finansowego tak obszerne, ekscytujące i pouczające spotkanie nie byłoby możliwe.

 

 

Koordynatorki projektu po obu stronach: Angeliki Schmidt i Romualda Selonke