PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021/2022

Lp.

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielania zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia netto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych 

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1 ustawy 219 228,92 PLN III kwartał

 

Zatwierdził: Teresa Hinc

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Strzebielinie Osiedlu

 

 

 Pobierz Plan Zamówień Publicznych na rok szkolny 2021/2022 - III kwartał