Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzebielinie Osiedlu ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę żywności od XI 2020 do VIII 2021 r.


Poniżej pliki do pobrania

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

 Pobierz w formacie doc       Pobierz w formacie pdf
 

2. Specyfikacja.

 Pobierz w formacie doc       Pobierz w formacie pdf
 

3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

 Pobierz w formacie doc       Pobierz w formacie pdf
 

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - Załącznik nr 2.

 Pobierz w formacie doc       Pobierz w formacie pdf
 

5. Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3.

 Pobierz w formacie doc       Pobierz w formacie pdf
 

6. Formularz asortymentowo-cenowy:


Zestawienie zbiorcze.

 Pobierz w formacie xlsx
 

a) Dostawa różnych produktów spożywczych.

 Pobierz w formacie xlsx
 

b) Dostawa świeżych warzyw i owoców.

 Pobierz w formacie xlsx
 

c) Dostawa mięsa, wędlin i produktów mięsnych.

 Pobierz w formacie xlsx
 

d) Dostawa drobiu i wyrobów drobiarskich.

 Pobierz w formacie xlsx
 

e) Dostawa mleka, przetworów mlecznych i jaj.

 Pobierz w formacie xlsx
 

f) Dostawa produktów mrożonych.

 Pobierz w formacie xlsx
 

g) Dostawa ryb mrożonych filetów rybnych i pozostałych mięs rybich.

 Pobierz w formacie xlsx
 

7. Umowa (wzór) załącznik nr 5.

 Pobierz w formacie doc       Pobierz w formacie pdf
 

8. Klauzula RODO - załącznik nr 6.

 Pobierz w formacie doc       Pobierz w formacie pdf